UTUA-hanke

UTUA-hankkeen ydin on löytää ihmisille uusia keinoja oman tulevaisuutensa luomiseen. Hankkeessa syntyy uusia tulevaisuusohjauksen toimintatapoja, työkaluja ja menetelmiä opiskelijoille ja ohjaajille. Hanketta koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Osatoteuttajana toimii Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.

Olemme suunnitelleet hankkeen tunnuksen ja ilmeen, jota noudatellen olemme toteuttaneet myös hanke-esitteen sekä eri kokoisille näytöille skaalautuvat nettisivut.

hankeilme
esite
internetsivut
Facebook icon
LinkedIn icon
Twitter icon